Succesfactoren bij Mediation

Heeft mediation in Gouda nodig bij een echtscheiding? Lees dan deze succesfactoren om tot een goed verloop te komen.

Gebaseerd op praktijkervaringen met mediation is een aantal factoren te identificeren dat de kans op een goed verloop van de mediation aanzienlijk verhoogt alsmede een aantal valkuilen.

Hoe u de kans op succes in een mediation kunt verhogen zijn als volgt:

 • Partijen willen het geschil oplossen. Werk met uw cliënt aan zijn engagement.
 • Betrokkenen zijn bereid over een oplossing te onderhandelen en hebben onderhandelingsruimte. Ondersteun uw cliënt bij het ontwikkelen van voldoende onderhandelingsmimte.
 • De juiste mediator wordt geselecteerd. Het is belangrijk dat u samen met uw cliënt en de wederpartij stilstaat bij de vraag welk proflel de mediator in deze casus dient te hebben.
 • U bereidt uzelf goed voor, maakt een plan van aanpak en heeft een duidelijke strategie voor ogen hoe u de mediation gaat aanpakken.
 • U en uw cliënt hebben voldoende feitelijke kennis voorhanden, en hebben een realistische inschatting van de sterktes en zwaktes van de zaak gemaakt.
 • U heeft uw cliënt goed voorbereid (zie hieronder).
 • Cliënt en advocaat kunnen samen een team vormen met een goede rolverdeling en duidelijke afspraken daarover.
 • U heeft tevoren nagedacht over het openingsstatement.
 • U bent bekend met de werkelijke belangen van uw cliënt en kan deze tijdens het mediationtraject inbrengen, desnoods in een caucus.
 • U heeft de mogelijke belangen van de wederpartij grondig geanalyseerd.
 • Zoals eerder opgemerkt: de kern van mediation is hoe u rekening houdend met de achterliggende belangen en de toekomst, de beste oplossing kan bereiken. Niet wie de beste (jun’dische) argumenten heeft, of de meeste macht.
 • U zoekt naar mogelijkheden om ‘de taart te vergroten’ zodat alle partijen potentieel meer kunnen krijgen. U neemt geen genoegen met de eerste oplossing die mogelijk lijkt. Bovendien voorkomt u dat een onvermogen compromis wordt gesloten, of dat betrokkenen instemmen met een opportunistisch compromis, terwijl nog niet alle mogelijkheden zijn onderzocht.
 • De advocaat van de wederpartij en u werken goed samen tijdens de mediation en in het voortraject.
 • Aan beide kanten van de tafel zitten de juiste vertegenwoordigers van partijen met voldoende mandaat.
 • De achterban van alle partijen is in kaart gebracht en u heeft duidelijkheid over de afstemmingsprocedures.

In mediation ligt de nadruk op de toekomst en belangen in plaats van op het verleden en (juridische) standpunten. U kunt het traject sturen door: een goede voorbereiding van uw cliënt en uzelf, duidelijkheid creëren, en vooral door de controle tijdens de mediationsessie los te durven laten. Wees flexibel en ga in op onverwachte mogelijkheden.