Alternatieven gevonden in Delft

Kolencentrales

CE in Delft vindt alternatieven voor de bijstook van biomassa

De CE van Delft heeft een onderzoek gepubliceerd. Het doel ervan is om aan te tonen dat een alternatief voor biomassa bijstoken interessanter is dan het blijven subsidiëren van biomassa. In 2023 moeten aan 16% duurzame energie produceren. Minister Kamp heeft gesteld dat als de subsidie niet door gaat, deze doelstelling erg in gevaar komt. Natuurlijk klopt dit wel, want als je het alleen afkapt gebeurd er ook niets, maar er zijn alternatieven te vinden. Volgens het CE Delft kan er ook 600 miljoen euro bespaard worden. Aangezien de Tweede Kamer de kolencentrales wil sluiten, mits er alternatieven zijn.

Andere keuzes

Welke opties zijn er dan? Nou, bijvoorbeeld een kolencentrale totaal ombouwen naar een biomassacentrale. Dit zal in totaal een rekening hebben van rond de 900 miljoen euro. In plaats van bijstook, is dit een volledig centrale die op biomassa brand. Het nadeel is gelijk, dat er minder banen bijkomen en dat het een duurder alternatief is. Een andere optie is om een gedeelte van die subsidie steken in verduurzaming van huizen, de samenleving en de warmte markt. Daarnaast met een windpark en een beetje zonne-energie is dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als met het bijstoken van biomassa. Dit bespaard die 600 miljoen euro, levert zeker 10.000 banen op (in vergelijking met 3000 voor de biomassa) en ziet er dus als een aantrekkelijk alternatief.

Berekeningen kloppen, maar uitvoerbaarheid…

Kolencentrale Een nadeel is wel dat een extra windmolenpark niet realistisch is. Er is nu al genoeg gedoe over de huidige plannen van de Wind op Zee. Een extra windmolen park realiseren wordt dan opeens erg onrealistisch. Kamp mag de kolencentrales pas sluiten als er betere alternatieven gevonden zijn en kunnen worden toegepast. De biomassa bijstook is nu bijna een middel geworden om de vervuilende kolencentrales open te houden. Een woordvoerder van Minister Kamp geeft te kennen dat de bevindingen van het CE van Delft ontvangen en bestudeerd is door de Minister.

Wanneer levert een dubbele meter iets op?

dubbele Energiemeter

Dubbele meter is minder kostenbesparend dan gedacht

Er is een tijdje veel discussie geweest over het nut van een dubbele meter. Zeker voor het oog van de consument, is het geld dat bespaard wordt heel anders dan de verwachtingen van diezelfde concurrent. Het is zelfs zo, dat sommige huishoudens duurder uit zijn dan huishoudens met een enkele meter. De keuze die men maakt is 1 tarief altijd, de enkele meter, of een duurder tarief overdag dan het enkele tarief, en ’s nachts een lager tarief. Het bedrag wat uiteindelijk bespaard wordt is nihil. Op een jaar kan gemiddeld, laten we aannemen vanuit een verbruik van 3500 kWh, slechts €31€ bespaard worden. En dan te bedenken van alle ongemakken die die je hebt, is dit het nauwelijks waard te noemen. De daluren beginnen meestal pas om 11 uur ’s avonds en duren tot 7 uur ’s morgens.

(Bron: Consumentenbond)

Kijk goed naar de tarieven van uw energieleverancier

mooi
Als een huishouden gebruik maakt van een dubbele meter is hij erg afhankelijk van de energieleverancier. De tarieven verschillen nog wel eens en daardoor komt het omslagpunt van wanneer er geld bespaard wordt al snel ergens anders te liggen. Waar je bij de ene leverancier 55% van de energie in de daluren moet spenderen om er rendabel uit te komen over enkel tarief, kan je dit bij de andere energieleverancier al met 27% van je energie uren rendabel eruit komen.

Een toepassing van de dubbele meter

Een voorbeeld bij mijn ouders is wel heel anders. Die hebben een dubbele meter en zonnepanelen. Zij leveren de meeste energie tijdens de piekuren waardoor ze een hoog tarief terug krijgen en verbruiken zoveel mogelijk energie in de daluren. Hierdoor komen ze op een negatief dagtarief uit en een positief getal in de daluren. Het is voor hun alleen lastig om nu gebruik te maken van een energievergelijker, omdat deze vorm niet goed ingevoerd kan worden in de gegevens.

Kerncentrales mogen niet de oplossing worden!

Kernenergie

Kolen dicht, kern-en gas-energie open

Britten sluiten hun oude kolencentrales, België wilt dit ook doen en Nederland heeft ook besloten ze te sluiten. Het gaat wat kosten, maar dan doen we ook wat een het CO2 probleem. Om het verlies van de kolencentrales op te vangen stappen ze over op gascentrales en kernenergie. De Belgen hebben 10 jaar bij getekend voor hun kerncentrales. Deze centrales zijn wel al 40 jaar oud, zijn al dubieus over de veiligheid, maar ja, de CO2 reductie moet er komen en huishoudens moeten wel hun energievoorziening krijgen. Die centrales mogen dus weer 10 jaar langer open blijven. In België is één van de reactoren al herhaaldelijk stil gelegd omdat er een waterlek was, of een ander probleem. Het grootste voordeel is dat er geen CO2 uitstoot plaats vindt bij het genereren van kernenergie. Er is wel een tekort aan Uranium, maar de Chinese kant had al een jaar geleden mogelijkheden gevonden om zuiniger aan te doen met Uranium.

Is dit de gewenste oplossing?

Het is lang geen zaligmakend alternatief. In het kort werkt een kerncentrale volgens het volgende principe: Je hebt een atoomkern en die splijt je. Die splitsing produceert warmte, waarmee stoom gemaakt kan worden. Dit gaat langs een dyname/turbine en die wekt dan energie op. Niets mis mee in dit opzicht. Echter, het afval wat dit produceert heeft zo’n lange halveringstijd, dat het jaren kost voordat het afval wat geproduceerd wordt, levensgevaarlijk blijft. Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan vele levens kosten. Het jammere is namelijk dat ondanks er nieuwe en veiligere technologieën beschikbaar, maar die zijn wel duurder. In China worden blijkbaar 14 van de 25 nieuwe kerncentrales aan de hand van oude technologie gebouwd.

Helaas is er geen tijd meer

Misschien hadden we nog moeten wachten met het klimaatakkoord. Het is de wetenschap tenslotte al gelukt om rendement (hoe klein ook) te halen uit kernfusie. Dit gebeurd in een deeltjesversneller waar deeltjes botsen en zo energie produceren. Met meer tijd is er misschien een centrale te bouwen die hier uit kan produceren. Maar nee, als we nu niets doen gaat het milieu nog meer schade lijden. De CO2 uitstoot wordt slechts verminderd en duurt nog een tijd voordat we minder uitstoten dan dat bomen en ander groen uit de lucht halen. Maar of kernenergie de gewenste oplossing zou moeten zijn, ik hoop het niet. Ook al is de kans 1 op een miljoen dat er iets mis gaat, de kans wordt steeds groter als er meer kerncentrales bijkomen en vernietigd vele mensenlevens, voor jaren tot na het ongeluk.