CE markering

CE-markeringCE markering is een veelbesproken onderwerp als het gaat om de vraag aan welke eisen een handleiding moet voldoen. Wanneer een product is voorzien van deze markering voldoet het product namelijk aan bepaalde veiligheidseisen en ondervindt het geen belemmeringen aan de eigen voorschriften van de individuele lidstaten. CE staat voor Conformité Européenne, wat zoiets betekent als ‘in overeenstemming met de Europese regelgeving’. Het uitgangspunt van CE markering is de verzameling van richtlijnen die vallen onder de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen.

Eisen van een gebruikershandleiding

Voor veel producten moet aan de hand van de CE richtlijnen een gebruikershandleiding worden opgesteld. Deze handleiding moet de gebruiker informeren om het product optimaal te kunnen gebruiken, maar moet de gebruiker ook informeren over de eventuele gebruikersrisico’s die het product met zich meebrengt. De eisen die worden gesteld aan het opstellen van de handleiding zijn afhankelijk van de richtlijnen waar het product onder valt. Dat kan één richtlijn zijn, maar veel producten vallen binnen het toepassingsgebied van meerdere richtlijnen.

Richtlijnen en bijbehorende eisen

Manualise heeft een overzicht samengesteld waarin u de richtlijn(en) terug kunt vinden waar uw product onder valt. Aan iedere richtlijn is een aantal eisen gekoppeld waar uw handleiding en documentatie aan moet voldoen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt om hem up to date te houden. De richtlijnen in dit overzicht zijn bindend, wat inhoudt dat de individuele lidstaten in principe geen zwaardere of aanvullende eisen meer kunnen stellen.

Heeft u vragen?

Als u meer wilt weten over de richtlijnen of de bijbehorende eisen adviseren wij u contact met ons op te nemen. Wij informeren u graag over CE markering en de eisen die worden gesteld aan de handleiding en documentatie van uw product. Bij Manualise helpen we u graag verder om ervoor te zorgen dat uw handleiding aan alle benodigde eisen voldoet.

Energieverbruik daalt weer!

Energieverbruik

Bron: CBS

Worden we zuiniger met energie?

In 2015 was het energieverbruik sinds 1995 nog nooit zo laag volgens de gegevens van het CBS. In totaal verbruikte heel Nederland minder dan 3000 PJ aan energie. In 2014 lag dit 2% hoger. Het kleinste deel hiervan komt vanuit de huiseigenaren. Die zijn namelijk verantwoordelijk voor 30 PJ, dit is 1% van het totaal. In de industrie werd er vooral bespaard doordat er een aantal fabrieken stil gezet waren. Dit kwam doordat er een groot onderhoud gepland was. Dit waren bedrijven die plastic produceerde. Hoewel we minder Joule verbruikte, gebruikten we wel meer elektriciteit. De energiecentrales liepen op volle toeren en er was een stijging te zien in elektriciteit van 7% in vergelijking met 2014.

Verbruik aardolie toegenomen

In 2015 verbruikte we ook meer aardolie. Ten opzichte van 2010 is het verbruik met 6% gestegen. Er wordt gedacht dat dit voortkomt door het in gebruik nemen van oudere gascentrales. De kolenprijs was laag en België wilde onze energie graag hebben, dus bleven wij produceren en onze volledige capaciteit gebruiken. Nederlandse huishoudens zijn zelfs meer energie gaan verbruiken. Dit wordt toegeschreven aan de koudere temperaturen. Hoeveel de verwarming aanstaat wordt natuurlijk gekoppeld aan de koudere maanden van het jaar. Ondanks dit, en een correctie meegenomen in het verbruik, is zelfs des ondanks de koudere maanden nog steeds een lichte afname in het verbruik te zien. Daarnaast zijn de energieprijzen erg laag, dus let men minder op deze uitgaven. In combinatie met de huidige trend van overstappen van energieleverancier is de energierekening nog goedkoper voor consumenten en dat kan ook een reden zijn waarom het verbruik is toegenomen.
Energie

Economie bepaald dus niet alles

Eerst dacht men dat wanneer de economie stijgt, dit gelijk zou staan aan het energieverbruik in Nederland. Deze zou dus ook moeten toenemen volgens deze gedachtegang. Echter de economie trekt weer een beetje aan, maar het energieverbruik daalt. Dit is een positieve trend die ingezet is. Wel mag het duidelijk zijn, dat er in de industrie het meeste te winnen is in energiebesparing. Want de huishoudens verbruiken slechts 1% van de energie. Wanneer de industrie 1% bespaard, is dat meer dan dat de huishoudens 10% besparen.